Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do folderu startowego root/images/wycieczki/rosja lub określony folder nie istnieje.

Rosja – czerwiec/lipiec 2020 r.