Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do folderu startowego root/images/wycieczki/estonia lub określony folder nie istnieje.

Estonia – Czerwiec 2020 r.